Succes4dogs
Positief begeleiden naar succes.

Samen een worden 

Na de cursus Gehoorzaamheid en Fun is er de mogelijkheid om een cursus te volgen waarbij je meer inzicht krijgt in hoe jouw gedrag van invloed is op het gedrag van je hond.

Door het geven van praktische opdrachten en oefeningen in combinatie met theoretische informatie leer je hoe je met gedrag je hond kan beïnvloeden, hoe je dit op een positieve wijze kan gebruiken en waar het vaak mis gaat. 

Door gebruik te maken van verschillende trainingstechnieken en een gevarieerd programma is het voor zowel de hond als de handler zeer leerzaam.

Bij Succes4dogs trainen we dit in kleine groepen van maximaal drie honden. 

Op een interactieve wijze werken we aan het uitbouwen van de band tussen handler en hond. Voorop staat dat het gaat om communiceren en niet commanderen.